קטלוג

פעילות החברה נחלקת לשלושה תחומים עיקריים:  מעמדי תצוגה מודפסים מקרטון,  אריזות מודפסות מקרטון  ואריזות קרטון גלי ללא הדפסה.