קטלוג - מעמדי תצוגה

מעמד תצוגה מדורג

צור קשר

מעמד תצוגה  מדורג ומודפס המיועד להצבה בנקודות המכירה. המעמד עשוי מלוח קרטון מסוג B/F או E/F . חוזק המעמד ובחירת סוג חו”ג תלויה במשקל המוצרים שיונחו עליו. מספר המדרגות במעמד הן עפ”י דרישת הלקוח.

חזור